Regler för fiske i Byälven – gäller för all typ av fiske i föreningens vatten.

 

Generella Regler

 • Fredningstiden för Gös gäller mellan 25/4 – 6/7 2019.
 • Ål och Asp är fridlysta i föreningens vatten.
 • Barn under 15år fiskar gratis i zon 2 och zon 3.
 • Max 2 gösar får tas upp per person och dag.
 • När 2 gösar är upptagna ska fisket avslutas.
 • All fångad fisk som ej är återutsatt ska finnas synlig vid fiskaren.
 • All fångad fisk som ej är återutsatt ska rapporteras in till Säffle sportfiskeförening via ifiske.se eller till föreningens fiskevärdar.
 • Storleken på gös som får tas upp är 45-65cm. Gös utanför detta mått skall omgående återutsättas.
 • Fiskekort krävs inte för ”Slomning” och norsen får endast fångas med slomhåv.
 • Ryckfiske och fiske med nät är förbjudet, undantag görs för fiske med löjnät efter betesfisk.

 

Specifika regler zon 1

 • Totalt fiskeförbud råder mellan 25/4 – 6/7 2019.
 • Mellan klockan 00.00-12.00 råder totalt fiskeförbud.
 • Max 20 antal fiskare per dygn.
 • Ett handredskap per fiskare (spinnfiske eller mete).
 • Fiske i zon 1 får endast ske vid den plats man bokat mellan kl. 12.00-00.00.
 • Fiskekortet skall sitta synligt på fiskaren.
 • Fiske med eller från båt är inte tillåtet.
 • Fiske efter abborre får ske med toppknutet metspö vid anvisad plats, dock ej plats där gösfiske bedrivs.

 

Specifika regler zon 2

 • Totalt fiskeförbud råder mellan 25/4 – 6/7 2019.
 • Mellan klockan 00.00-12.00 råder totalt fiskeförbud.
 • Max 20 antal fiskare per dygn.
 • Ett handredskap per fiskare (spinnfiske eller mete).
 • Fiske med eller från båt är inte tillåtet.
 • Allt fiske är förbjudet på västra sidan av Byälven inom zon 2, undantaget piren vid slussen.
 • Vid fiske i zon 2 skall ett avstånd på 3meter hållas mellan de som fiskar.

 

Specifika regler zon 3

 • Två handredskap per fiskare eller max tre per båt är tillåtet.
 • Det är förbjudet att ”köra drag” mellan 25/4-6/7 2019.
 • Fredningstiden för Gös gäller mellan 25/4 – 6/7 2019.

 

Föreningens tillsynsmän ansvarar för att fiskereglerna efterföljs. Vid begäran skall utrusning, fiskekort och upptagen fisk skall visas upp. Vid begäran skall även innehåll i väskor och i bilar uppvisas enl.Fiskelag 1993:787 § 34.

Om fiskereglerna inte efterföljs, eller om en person uppträder på ett sätt som skadar föreningens rykte eller intressen, kan det leda till avstängning från allt fiske i föreningens vatten i upp till 5år. Föreningens tillsynsmän har rätt att stänga av en person som bryter mot reglerna samt beslagta den utrustning som använts vid brott mot fiskereglerna.