Regler för fiske i Byälven – gäller för all typ av fiske i föreningens vatten.

 

Generella Regler

 • Fredningstiden för Gös gäller mellan 25/4 – 6/7 2024.
 • Ål och Asp är fridlysta i föreningens vatten.
 • Barn fiskar gratis i zon 2 och 3 till det år dom fyller 16 om dom är medlemmar i Säffle sportfiskeförening.
 • Max 2 gösar får tas upp per person och dag.
 • När 2 gösar är upptagna ska fisket avslutas.
 • All fångad fisk som ej är återutsatt ska finnas synlig vid fiskaren.
 • All fångad fisk som ej är återutsatt ska rapporteras in till Säffle sportfiskeförening via ifiske.se.
 • Storleken på gös som får tas upp är 45-65cm. Gös utanför detta mått skall omgående återutsättas.
 • Fiskekort krävs inte för ”Slomning” och norsen får endast fångas med slomhåv.
 • Ryckfiske och fiske med nät är förbjudet, undantag görs för fiske med löjnät efter betesfisk.
 • Under perioden 1 Oktober – 1 April gäller Zon 3-kort även för fiske i Zon 2. Sträckan mellan sydligaste slussporten t.o.m. pumphuset i zon 2 är också tillåten för fiske under perioden.

Specifika regler zon 1

 • Totalt fiskeförbud råder mellan 25/4 – 6/7 2024.
 • Mellan klockan 00.00-12.00 råder totalt fiskeförbud.
 • Max 20 antal fiskare per dygn.
 • Fiske i Zon 1 är endast tillåtet med krokar där hullingarna tagits bort.
 • Ett handredskap per fiskare (spinnfiske eller mete).
 • Fiske i zon 1 får endast ske vid den plats man bokat mellan kl. 12.00-00.00.
 • Fiskekortet skall sitta synligt på fiskaren.
 • Fiske med eller från båt är inte tillåtet.
 • Fiske efter abborre får ske med toppknutet metspö vid anvisad plats, dock ej plats där gösfiske bedrivs.

Specifika regler zon 2

 • Totalt fiskeförbud råder mellan 25/4 – 6/7 2024.
 • Mellan klockan 00.00-12.00 råder totalt fiskeförbud.
 • Max 20 antal fiskare per dygn.
 • Ett handredskap per fiskare (spinnfiske eller mete).
 • Fiske med eller från båt är inte tillåtet.
 • Allt fiske är förbjudet på västra sidan av Byälven inom zon 2. Undantaget är sträckan mellan sydligaste slussporten t.o.m. pumphuset i zon 2 under perioden 1 Oktober – 1 April.
 • Vid fiske i zon 2 skall ett avstånd på 3meter hållas mellan de som fiskar.

Specifika regler zon 3

 • Två handredskap per fiskare eller max tre per båt är tillåtet.
 • Det är förbjudet att ”köra drag” mellan 25/4 – 6/7 2024.
 • Fredningstiden för Gös gäller mellan 25/4 – 6/7 2024.

Om ni har köpt ert fiskekort via iFiske visas detta upp genom att ta fram SMS:et eller mailet ni fick i samband med köpet. Om ni har laddat ner appen och skapat ett konto räcker det med att öppna appen, klicka in under “Mina fiskekort”, klicka på fiskekortet som stämmer överens med zonen ni vid tillfället fiskar i och visa sedan upp skärmen för kontrollanten.

Föreningens tillsynsmän ansvarar för att fiskereglerna efterföljs. Vid begäran skall utrusning, fiskekort och upptagen fisk skall visas upp. Vid begäran skall även innehåll i väskor och i bilar uppvisas enl.Fiskelag 1993:787 § 34.

Om fiskereglerna inte efterföljs, eller om en person uppträder på ett sätt som skadar föreningens rykte eller intressen, kan det leda till avstängning från allt fiske i föreningens vatten i upp till 5år. Föreningens tillsynsmän har rätt att stänga av en person som bryter mot reglerna samt beslagta den utrustning som använts vid brott mot fiskereglerna.

Vid frågor om våra fiskeregler, vänligen kontakta oss via vår facebook sida.